Användarnamn: 
Lösenord: 

Anslutningsfel till användardatabasen:
SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

Langola signaro

Legu en esperanto

Välkommen

till sajten för langoliska tecken.

Vi ber om ursäkt för att inte alla länkar funkar, eftersom en del filer ännu inte är färdiga.

Gemensamma drag

för langoliska teckenuppsättningar är följande egenskaper:

  • Varje teckens utseende har ett logiskt samband med hur dess språkljud bestäms enligt internationella fonetiska alfabetet.

  • Tecknet för ett medljud har en del ("huvud") som visar var i munnen ljudet bildas (ljudläge) - till dömes läpp-, tandvalls- eller mellangomsljud - och en annan del ("svans", "fot", tumme) som visar hur ljudet bildas (ljudsätt) - till dömes näsljud, rullande ljud eller tonande spärrljud.

  • Tecknet för ett självljud visar med sin längd hur slutet ljudet är, med sin riktning hur långt framme i munnen det ligger och med sin krökning huruvida läpparna är raka eller rundade.

  • Ju vanligare språkljudet eller ljudgruppen är, desto enklare tecken har det.

  • Därutöver finns bestämda enkla räknetecken enligt ett slags självklart logiskt system.

På det viset kommer den som lärt sig langoliska tecken att bättre kunna förstå allmän ljudlära. Tecknen är också lättare att minnas än bokstäver i godtyckliga alfabeten, eftersom man med ett litet antal regler kan fånga in eller komma ihåg ett stort antal särskilda tecken för bestämda ljud.

Filer

PDF-filerna (trycksaker för utskrift) är gjorda för att kunna läsas i pappersformat A5 (149 gånger 210 millimeter) eller till och med A6 (105 X 149 mm). De är skrivna på esperanto för att vara tillgängliga för alla människor och folkslag.

Langoliska tecken

finns av fyra slag:

Snabbskrift för vilket språk som helst

Vill du kunna skriva mycket snabbare, men ändå läsbart, i vilket språk som helst som du förstår? Den här kursiva stenografin är lätt att lära sig. Nu kan du hitta början av den ännu ej färdiga läroboken i langolisk snabbskrift här! (Den är skriven på esperanto). I sin grundform är det en ljudskrift, fastän den är snabb, och den blir gradvis ännu snabbare med hjälp av brådtecken (förkortningar och annorlunda använda tecken för ljud som inte brukas) som är olika för olika språk.

Vi arbetar också med brådtecken på esperanto, svenska och engelska. Du kanske vill fresta att skapa brådtecken för ditt eget språk?

Ett stumt men ändå uttalsmässigt teckenspråk

De flesta teckenspråk kräver en stor minnesförmåga. Men det finns ett teckenspråk för en hand som kan brukas inte bara döva emellan utan också vid andra tillfällen där man inte kan höra eller inte vill höras. Vill du kunna säga saker, med tillgång till hela ditt ordförråd, genom ett tjockt glasfönster, i öronbedövande oväsen eller alldeles tyst, till någon du ser men som inte kan höra dig? Varsågod, här finns de langoliska handtecknen! Dessutom kan man i princip skapa brådtecken med handen också.

Ljudenlig blindskrift

Detta är en punktskrift avsedd att läsas med fingertopparna. Vill du ibland kunna använda en skrift som kan läsas i fullständigt mörker och som för övrigt knappt känns igen som skriftspråk? Här har du den langoliska punktskriften någon gång i framtiden! Den skiljer sig från Brailles gamla punktskrift genom att den har en till punktspalt som bland annat möjliggör en mer träffsäker ljudenlighet. Även punktskriften kan ha sina brådtecken.

Alfabet byggt på ljudläran

Logiskt och vackert är detta "vanliga" alfabet som skrivs i räta rader. Tack vare dess analytiska former kan man lättare begripa uttalet när man lärt sig det. Det funkar överlägset jämfört med det internationella fonetiska alfabetet, som det skulle kunna ersätta - om inte den prestige som bundits in i det äldre systemet lägger hinder i vägen. Här är de färdiga delarna (även om de ännu tarvar att rättas) av häftet om langoliska bokstäver! .

Till langolisk skrift hör också en framtagen uppsättning räknetecken. Gläds åt mycket enkla siffror och entydiga matematiska tecken. Varsågod, här är den sabimska systematematiken! Den funkar även med snabbskriften.


God nedladdning!

Martin Strid

martin punkt strid (snäcka) gmail punkt com


Tålamod!

Här ovan förevisas nedladdningsfiler som ännu bara delvis är klara. Jag lägger ut dem bums när de blir det. Och ber om överseende med hittillsvarande fördröjning.(2014-4-09)


(Månader: X = oktober, Y = november, Z = december).